////////////////////////

I brottytan mellan konstarter föds ofta det oväntade och utmanande. Ljud kastas mot ord som möter bild som förstärks av respekt, teori, rörelse, teknik, diskussion. Överraskningsmomentet som estetisk förlösning. 

 

24kvm är ett rum för nya möten. Vi vänder oss till konstnärer med en vilja att prova nya uttryck och samarbetsformer. Med den fysiska platsen som bas vill vi skapa en plattform där ljudkonst, bildkonst, dans, performance och litterär konst får möjlighet att genom växelverkan berika varandra.

////////////////////////